plde

Contact

Headquarters in Wroclaw

Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław

Office in Warsaw

ul. Kopernika 5/7
00-367 Warszawa

Do you have questions? Are you interested in our offer? Please, contact with us by form:


* Mandatory fields

Registration data:
NIP 895-196-85-38 /// REGON 021222856 /// KRS 0000352373 /// Kapitał Zakładowy 100 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego