ende

Modele współpracy

Ważna jest dla nas efektywność oraz satysfakcja, zarówno naszych specjalistów, jak i klientów, dlatego modele współpracy dostosowujemy do charakterystyki realizowanych usług oraz preferencji, bazując na sześciu głównych modelach:

outsourcing specjalistów

Oddelegowujemy specjalistów do projektów realizowanych przez naszych Klientów, zapewniając przy tym wszystkie formalne obowiązki związane z ich zatrudnieniem, rozliczeniem czasu pracy czy szkoleniami. Dzięki temu Klienci nie muszą zatrudniać pracowników na stałe, oszczędzają czas i wysiłki związane z rekrutacją pracowników, płacą jedynie za przepracowane dni bez potrzeby zwiększania liczby etatów. W efekcie podejście to daje zwiększenie elastyczności organizacji i ograniczenie kosztów operacyjnych

team leasing

Dostarczamy zorganizowane zespoły projektowe o kompletnym przekroju kompetencji oraz wymaganego doświadczenia, gotowe do realizacji zadań stawianych przez Klienta. Dedykowane zespoły mają na celu realizowanie różnej wielkości projektów informatycznych, prac programistycznych, analitycznych w wybranej przez klienta technologii.

team training

W przypadku wybranych, często unikalnych technologii organizujemy zespoły specjalistów, które zostają poddane kilkutygodniowemu, lub nawet kilkumiesięcznemu szkoleniu w wybranej technologii i zostają przygotowane do pracy na rzecz danego Klienta. Szkolenia mogą być prowadzone przez specjalistów CORE, lub wspólnie z pracownikami Klienta.

nearshore

Nasi specjaliści pracują na rzecz projektów informatycznych realizowanych dla klientów z Europy Zachodniej, realizując projekty lokalnie, lub współdzieląc swój czas pomiędzy lokalizację klienta i prace zdalną.

software maintenance

Posiadamy infrastrukturę oraz wdrożone procesy i procedury niezbędne do utrzymywania i rozwoju aplikacji. Jesteśmy w stanie wykonać najbardziej zaawansowane projekty przejęcia w utrzymanie i rozwój oprogramowania firm trzecich i oprogramowania wytworzonego przez klientów.

software development

Nasi specjaliści są odpowiedzialni za budowanie i rozwój aplikacji w wielu technologiach i frameworkach. Realizujemy projekty odtworzenia aplikacji na bazie najnowszych technologii, jak i tworzenia zupełnie nowych rozwiązań. Gwarantujemy podjęcie się utrzymania aplikacji oraz zapewnienia dalszego rozwoju.