ende

Modele współpracy

Ważna jest dla nas efektywność oraz satysfakcja, zarówno naszych specjalistów, jak i klientów, dlatego modele współpracy dostosowujemy do charakterystyki realizowanych usług oraz preferencji, bazując na sześciu głównych modelach:

outsourcing specjalistów

Oddelegowujemy specjalistów do projektów realizowanych przez naszych Klientów, zapewniając przy tym wszystkie formalne obowiązki związane z ich zatrudnieniem, rozliczeniem czasu pracy czy szkoleniami. Dzięki temu Klienci nie muszą zatrudniać pracowników na stałe, oszczędzają czas i wysiłki związane z rekrutacją pracowników, płacą jedynie za przepracowane dni bez potrzeby zwiększania liczby etatów. W efekcie podejście to daje zwiększenie elastyczności organizacji i ograniczenie kosztów operacyjnych

team leasing

Dostarczamy zorganizowane zespoły projektowe o kompletnym przekroju kompetencji oraz wymaganego doświadczenia, gotowe do realizacji zadań stawianych przez Klienta. Dedykowane zespoły mają na celu realizowanie różnej wielkości projektów informatycznych, prac programistycznych, analitycznych w wybranej przez klienta technologii.

team training

W przypadku wybranych, często unikalnych technologii organizujemy zespoły specjalistów, które zostają poddane kilkutygodniowemu, lub nawet kilkumiesięcznemu szkoleniu w wybranej technologii i zostają przygotowane do pracy na rzecz danego Klienta. Szkolenia mogą być prowadzone przez specjalistów CORE, lub wspólnie z pracownikami Klienta.

nearshore

Nasi specjaliści pracują na rzecz projektów informatycznych realizowanych dla klientów z Europy Zachodniej, realizując projekty lokalnie, lub współdzieląc swój czas pomiędzy lokalizację klienta i prace zdalną.

software maintenance

Posiadamy infrastrukturę oraz wdrożone procesy i procedury niezbędne do utrzymywania i rozwoju aplikacji. Jesteśmy w stanie wykonać najbardziej zaawansowane projekty przejęcia w utrzymanie i rozwój oprogramowania firm trzecich i oprogramowania wytworzonego przez klientów.

software development

Nasi specjaliści są odpowiedzialni za budowanie i rozwój aplikacji w wielu technologiach i frameworkach. Realizujemy projekty odtworzenia aplikacji na bazie najnowszych technologii, jak i tworzenia zupełnie nowych rozwiązań. Gwarantujemy podjęcie się utrzymania aplikacji oraz zapewnienia dalszego rozwoju.

NASZE WYRÓŻNIENIA

Cieszymy się, że Core Services już kilkukrotnie zostało wyróżnione nagrodami, które stanowią potwierdzenie dynamicznego rozwoju firmy, świadczą o wysokiej jakości oferowanych usług i umacniają naszą pozycję na rynku IT.